Ogłoszenia Parafialne

Intencje Mszalne

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15 września 2019 r.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.

Dzisiaj składamy „dar serca” na malowanie ogrodzenia wokół kościoła. „Bóg zapłać!”

Dzisiaj zapraszamy dzieci klas III komunijnych i ich rodziców na spotkanie po Mszy o godz. 12:00.

W środę, 18 września, ze względu na przypadające w tym dniu święto św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży oraz Tydzień Wychowania, zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców na Mszę Świętą o godz. 18.00. Będziemy modlić się w ich intencjach.

W sobotę, 21 września w Parafii św. Joachima w Sosnowcu odbędzie się spotkanie popielgrzymkowe. Rozpocznie się ono Mszą Świętą o godz. 18.00, a po niej wspólna „agapa”.

W dniach 21-22 września 2019 r. (sobota-niedziela) odbędzie się 35. Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę pod hasłem "Rodzina sanktuarium życia".

Zapraszamy przez cały rok młodzież na Mszę świętą o godz. 10:00, a dzieci na godz. 12:00.

Młodzież przygotowującą się do bierzmowania i młodzież klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej, która rozpoczyna przygotowanie zapraszamy w przyszłą niedzielę na spotkanie po Mszy o godz. 10:00 w kościele.

Zapraszamy dzieci klas I i II oraz ich rodziców w przyszłą niedzielę 22 września na spotkanie po Mszy o godz. 12:00. Przypominamy, że przygotowanie dzieci do I komunii świętej w naszej Parafii jest przez trzy lata. Obejmujemy nim klasy I, II i III.

Kancelaria parafialna jest czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej. Można też umawiać się telefonicznie.

Prosimy Rodziców, aby zadbali o uczęszczanie dzieci na religię poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w sekretariacie szkoły. Dotyczy to Rodziców dzieci, które rozpoczynają naukę w przedszkolach, pójdą do I klasy szkoły podstawowej i I klasy szkoły średniej czy zawodowej.

Rozpoczynający się rok szkolny jest również nowym rokiem katechetycznym, dlatego apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w przedszkolach/szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje. Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie i finansowanie edukacji seksualnej. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w przedszkolu/szkole specjalne oświadczenie. Wzór takiego oświadczenie jest wystawiony na stoliku przy wyjściu z kościoła. Proszę rodziców, by go zabrali, wypełnili, podpisali i w najbliższych dniach złożyli w sekretariacie przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko.

 

 

INTENCJE MSZALNE

- od 15 września do 22 września 2019 r.

XXIV Niedziela zwykła, 15 września 2019 r.

godz. 8:001) za zmarłego Waldemara Chłond – od Żony z rodziną

2) za zmarłego Zygmunta Piecha – od Sąsiadów z ul. Dmowskiego 10

godz. 10:001) za zmarłego Tomasza Lis i Wiktora Lis

2) za zmarłego Władysława Gac – od Jadwigi z rodziną

godz. 12:00 – o Boże błogosławieństwo dla rodziny Skotnicki i Potoczny

godz. 18:00 – za zmarłą Mieczysławę Jęczeń w 10 r. śm. – od córki Angeliki i Sąsiadów

PONIEDZIAŁEK, 16 września 2019 r.

godz. 7:00 – za zmarłą Wiesławę Piotrowiak – od Uczestników pogrzebu

godz. 18:001) za zmarłą Marię Klimczak w 19 r. śm. – od Córki z rodziną

2) za zmarłą Jadwigę Regulską – od Sąsiadów z ul. Dmowskiego 20C

WTOREK, 17 września 2019 r.

godz. 7:00 – za zmarłą Zofię Płatek – od Uczestników pogrzebu

godz. 18:001) za zmarłego Bronisława Jasińskiego – od Sąsiadów z ul. Dmowskiego 80A

2) za zmarłą Stefanię, Mieczysława, Andrzeja Domagalskich – od rodziny Głowackich ze Skały

ŚRODA, 18 września , .

godz. 7:00 – za zmarłą Henrykę Wilk – od Uczestników pogrzebu

godz. 18:00 – miesięczna Msza w intencji Żywych: o Boże błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży za przyczyną św. Stanisława Kostki

CZWARTEK, 19 września 2019 r.

godz. 7:00 – za zmarłego Leonarda Siwińskiego – od Sąsiadów z działki

godz. 18:00 – za zmarłego Mieczysława Galus – od Sąsiadów z ul. Dmowskiego 58A i 60A

PIĄTEK, 20 września 2019 r.

godz. 7:00 – za zmarłego Stefana Grabowskiego w 1 r. śm. – od siostry z rodziną

godz.18:00 – o Bożę błogosławieństwo dla Justyny w 40 rocznicę urodzin – od Rodziców

SOBOTA, 21 września 2019 r.

godz. 7:00 – za zmarłego Władysława Misiek – od rodziny Wanatów z Niedźwiada

godz. 18.00 – za zmarłą Zofię Braszko w r. śm., Marię Surmanowicz

XXV Niedziela zwykła, 22 września 2019 r.

godz. 8:001) za zmarłego Mieczysława Kruczek i zmarłych z rodziny Kruczek

2) za zmarłego Kazimierza Krawczyka w 1 r. śm. – od Żony i Syna z rodziną

godz. 10:001) za zmarłą Małgorzatę Żuchowską w 1 r. śm.

2) za zmarłego Marka Mężyńskiego, Tadeusza, Marię Motyka

godz. 12:00 – chrzest: Laura Lesiecka

godz. 18:00 – za zmarłego Kazimierza, Franciszkę Fabryczny, Juliannę, Tadeusza Tarnas – od Dzieci i Wnucząt