Ministranci i Lektorzy

SŁUŻBA MINISTRANTA

 

Służąc przy ołtarzu:

- staramy się, aby zawsze móc przyjąć Komunię Świętą;

- aby swoją postawą przy ołtarzu być przykładem modlitwy dla innych – by nie rozmawiać, zachowywać godną postawę, mieć złożone ręce;

- aby przychodzić najpóźniej 7 minut przed Mszą Św.;

- aby utrzymywać strój liturgiczny w czystości;

 

PUNKTACJA

 

W pierwszej połowie roku, do września, można zyskać więcej punktów

Obecność na zbiórce – 7 pkt

Przyjście na wyznaczony dyżur w tygodniu – 5 pkt

Przyjście na Mszę Świętą poza dyżurem i w niedzielę – 3 pkt

Przyjście na nabożeństwo różańcowe, Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale – 3 pkt

12 marca 2016

Zbiórki:

dla ministrantów młodszych - piątek o 16.00

 

w I i III piątek miesiąca

 

Zajęcia sportowe dla ministrantów - w II i IV wtorek miesiąca o 19.00

LSO w diecezji

Wyjazdy, rekolekcje

Ministranci w Polsce

Wydarzenia: